List of Firms
News
Key Indicators
Key Indicators
Doing Business
Doing Business
Regions
Regions
Czech Industry
Czech Industry
Foreign Trade
Foreign Trade
Czech Business and Trade
Czech Business and Trade
Doing Business in the CR
Doing Business in the CR
Territorial projects
Territorial projects
About Us
About Us

Useful Addresses in the Czech Republic    
HomeUseful Links
« Back

HIGHEST BODIES

Office of the President of the Czech Republic/Kancelář prezidenta České republiky

Prague Castle, 119 08 Praha 1
Phone: +420 224 371 111
Fax: +420 224 373 300
www.hrad.cz

Parliament of the Czech Republic/Parlament České republiky

Chamber of Deputies / Poslanecká sněmovna ČR

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Phone: +420 25717 1111
Fax: +420 25753 4469
E-mail: posta@psp.cz
www.psp.cz

Senate of the Parliament of the Czech Republic/Senát Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Phone: +420 25707 1111
Fax: +420 25707 5700
E-mail: info@senat.cz
www.senat.cz

Office of the Government of the Czech Republic/Úřad vlády České republiky

nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
Phone: +420 224 002 111
Fax: +420 257 531 283
E-mail: posta@vlada
www.vlada.cz

 

MINISTRIES

Ministry of Agriculture / Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Phone: +420 221 811 111
Fax: +420 224 810 478
E-mail: info@mze.cz
www.mze.cz

Ministry of Culture / Ministerstvo kultury

Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
Phone: +420 257 085 111
Fax: +420 224 318 155
 

Ministry of Defence / Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Phone: 420 973 201 111
E-mail: info@army.cz
www.army.cz 

Ministry of Education, Youth, and Sport / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Phone: +420 257 193 111
E-mail: info@msmt.cz
www.msmt.cz

Ministry of the Environment / Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Phone: +420 26712 1111
Fax: +420 26731 0308
E-mail: info@mzp.cz
www.mzp.cz

Ministry of Finance / Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1
Phone: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788
E-mail: informace@mfcr.cz
www.mfcr.cz

Ministry of Foreign Affairs / Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské náměstí 5, 118 10 Praha 1
Phone: +420 224 181 111
E-mail: info@mzv.cz
www.mzv.cz 

Ministry of Health / Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Phone: +420 22497 1111
Fax: +420 22497 2111
E-mail: mzcr@mzcr.cz
www.mzcr.cz

Ministry of Industry and Trade / Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Phone: +420 224 851 111
Fax: +420 224 811 089 

   Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
   Phone: +420 224 851 111
   Fax: +420 224 221 575

   Washingtonova 13, 112 49 Praha 1
   Phone:+420 224 851 111
   Fax: +420 224 212 133

   Gorazdova 24, 128 00 Praha 2
   Phone: +420 224 907 111
   Fax: +420 224 915 064

E-mail: posta@mpo.cz
www.mpo.cz

Ministry of the Interier / Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Phone: +420 974 811 111
Fax: +420 974 833 552
E-mail: posta@mvcr.cz
www.mvcr.cz

Ministry of Justice / Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Phone: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz
www.justice.cz

Ministry of Labour and Social Affairs / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Phone: +420 221 921 111
Fax: +420 221 918 391
E-mail: posta@mpsv.cz
www.mpsv.cz

Ministry for Regional Development / Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Phone: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
E-mail: info@mmr.cz
www.mmr.cz

Ministry of Transport / Ministerstvo dopravy

nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Phone: +420 225 131 111
Fax: +420 225 131 184
E-mail: posta@mdcr.cz
www.mdcr.cz

 

OTHER INSTITUTIONS

Czech National Bank / Česká národní banka

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Phone: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404
E-mail: info@cnb.cz
www.cnb.cz

Czech Statistical Office / Český statistický úřad

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Phone: +420 274 051 111
E-mail: infoservis@czso.cz
www.czso.cz  

Academy of Sciences of the Czech Republic / Akademie věd České republiky

Národní 3, 117 20 Praha 1
Phone: +420 221 403 111
Fax: +420 224 240 512
E-mail: info@cas.cz
www.cas.cz